ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ Σ.Τ. του ΜΕΤ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ Σ.Τ. του ΜΕΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ Σ.Τ. του ΜΕΤ