ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Προκήρυξη εκλογών της κατηγορίας ΕΤΕΠ για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λήψη Αρχείων / Downloads