Προκήρυξη Εκλογών για Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής