Προκήρυξη Εκλογών για Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής