Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Προέδρου στο Τμήμα Ε.Κ.Π.