ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Π. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΟ ΖΕΥΣ