Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-14

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Ανακήρυξη