Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 18ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics). Τελική παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 4/9/2020


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-04

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ