Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διαδικασία εκλογής ενός εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος


Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διαδικασία εκλογής ενός εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος