Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου μέλους Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος


Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος