Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων εκπροσώπου ΕΤΕΠ


Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη  Συνέλευση του Τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.