Εγγραφή στις πλατφόρμες eClass ενόψει της εξεταστικής του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Οι πλατφόρμες eClass θα παραμείνουν διαθέσιμες για νέες εγγραφές από 20/7/2020 έως και 28/8/2020. Αν είχατε συμμετάσχει στην προηγούμενη εξεταστική, τότε δεν θα χρειαστεί εγγραφή στην πλατφόρμα. Ωστόσο θα χρειαστείτε εγγραφή στα μαθήματα που θα εξεταστείτε στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν είχατε κάνει την εγγραφή σας για την εξεταστική του Ιουνίου ή ο διδάσκων ζητά εκ νέου εγγραφή όλων των εξεταζόμενων φοιτητών. Θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά την πλατφόρμα ώστε να εγγράφεστε στα μαθήματα που θα εξεταστείτε μόλις σας το επιτρέψουν οι διδάσκοντες.

Οι φοιτητές συνδέονται ανάλογα με το Τμήμα που φοιτούν, στον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο Τμήμα τους, όπως φαίνεται ακολούθως: