Αποτελέσματα εκλογής εκπροσώπου μέλους ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος


Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα Τρίτη, 21.07.2020, ώρα 11:30 π.μ., λόγω καθυστερημένης παραλαβής του εκλογικού υλικού, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα 01.09.2020 έως 31.08.2021, είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

  • Εγγεγραμμένοι:  7
  • Ψήφισαν:            6         
  • Έγκυρα:              6         
  • Άκυρα:                0         
  • Λευκά:                 0

Έλαβαν:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

ΜΠΟΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Δημητριάδου Δέσποινα, Πρόεδρος

Λάινε Γιάννα

Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία*

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών