Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για εισαγωγή στο "ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21


Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων για εισαγωγή στο «ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η οποία ορίστηκε στην υπ. αρ. 15/28-05-2020 (θέμα 10.2) Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση (κατόπιν και της εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν), ο οποίος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1fvLbF5TdNbgdsGCUMUkv7_bI1-LrsqCx/view

Με βάση την κατάταξη, οι 12 πρώτοι/ες επιλέγονται για εισαγωγή στο ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, θα κληθούν οι επόμενοι/ες στην κατάταξη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3.4 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους και όλες τους/ις υποψήφιους/ες για το ενδιαφέρον τους στο ΠΜΣ.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων