Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστικής νέφους


Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστικής νέφους

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΟΥΣ», διάρκειας 108 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως και σε συνεργασια με την Deloitte.

Σκοπός

Να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας της Deloitte.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού.