"Οικονομικά Μαθηματικά" - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οικονομικά Μαθηματικά

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-2020

 

1. Γενικές πληροφορίες για τις εξετάσεις:

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη8/9/2020στις 19.00-21.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινώσει η Γραμματεία.

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά εξ αποστάσεως με τη χρήση των πλατφορμών Open eClass και Google Meet. Τα θέματα της εξέτασης θα είναι σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Παρακάτω στο κείμενο της ανακοίνωσης θα βρείτε:

α) την προαπαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τις απαιτούμενες δικές σας ενέργειες για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος,

β) την εξεταστέα ύλη του μαθήματος και

γ) την αναλυτική περιγραφή της διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος.

 

2. Προαπαιτούμενες τεχνικές ρυθμίσεις και ενέργειες για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το Open eClass:

Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στη γραπτή εξέταση με το Open eClass θα πρέπει να φροντίσετε ΑΜΕΣΑ:

α)O υπολογιστής σας να είναι εφοδιασμένος με ηχεία, κάμερα και μικρόφωνο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω GoogleMeetκατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αν δεν διαθέτετε κάμερα στον υπολογιστή σας ή αν έχει πρόβλημα και δεν λειτουργεί, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας και την εφαρμογή τουGoogleMeet (θα πρέπει να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε).

β)Ο υπολογιστής σας να διαθέτει ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser): Google Chrome (αν και η πλατφόρμα Google Meet λειτουργεί και με Mozilla Firefox).

γ)Να γνωρίζετε τα στοιχεία σύνδεσης του ιδρυματικού σας λογαριασμού@uom.edu.gr για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Google Meet και στο Open eClass.

δ)Να έχετε κάνει αποδοχή της “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ”, σε φόρμα που έχει διαθέσει η γραμματεία.

ε)Να έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα Open eClass του ΒΣΑΣ (https://openeclass2.uom.gr/)το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/8/2020(σύμφωνα με την ανακοίνωση της συγκλήτου του πανεπιστημίου μας). Επιπλέον, να εγγραφείτε στο μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΒΣ0111-2) (https://openeclass2.uom.gr/courses/BSO144/) στο Open eClass.

Προσοχή: Ο σύνδεσμος του OpeneClass για το ΒΣΑΣ είναι: https://openeclass2.uom.gr/

 

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να εγγραφείτε στο Open eClass είναι:

 1. επισκέπτεστε την ιστοσελίδα:https://openeclass2.uom.gr/
 2. επιλέγετε «Εγγραφή» στη λίστα επιλογών που εμφανίζεται στα αριστερά (https://openeclass2.uom.gr/modules/auth/registration.php)
 3. στη σελίδα εγγραφής που εμφανίζεται, επιλέγετε στο πλαίσιο που αναγράφεται ως «Εκπαιδευόμενου», τον σύνδεσμο:
    «Πιστοποίηση μέσω του Ιδρυματικού Λογαριασμού (URegister)»  (https://openeclass2.uom.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=4) και
 4. τέλος, στη σελίδα ελέγχου στοιχείων που εμφανίζεται πληκτρολογείτε το «Όνομα χρήστη (username)» και το «Συνθηματικό (password)» που έχετε για τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας (URegister), δηλ. χρησιμοποιείτε το username και password που έχετε για το Compus, Εύδοξο, κ.λ.π. και όχι αυτό που έχετε για το e-mail σας (στο @uom.edu.gr).

Την παραπάνω διαδικασία εγγραφής την πραγματοποιείτε μια και μόνο φορά για να εγγραφείτε και να έχετε πρόσβαση στο Open eClass (δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε κάθε φορά που θα εισέρχεστε στο Open eClass).

Εφόσον έχετε εγγραφεί στο Open eClass θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΒΣ0111-2) (https://openeclass2.uom.gr/courses/BSO144/) μέσα στο Open eClass, ως εξής:

 1. επισκέπτεστε την ιστοσελίδα: https://openeclass2.uom.gr/ και στο πλαίσιο «Σύνδεση Χρήστη» χρησιμοποιείτε το «Όνομα χρήστη (username)» και το «Συνθηματικό (password)» σας για να συνδεθείτε,
 2. στη λίστα επιλογών που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγετε
   «Βασικές Επιλογές»->«Μαθήματα» και μεταβαίνετε στη λίστα των μαθημάτων του ΒΣΑΣ. Αν για κάποιο λόγο δεν εμφανιστεί η λίστα των μαθημάτων του ΒΣΑΣ, τότε μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν, απευθείας, με τη χρήση του ακόλουθου συνδέσμου: https://openeclass2.uom.gr/modules/auth/courses.php?fc=2,
 3. στη λίστα των μαθημάτων του ΒΣΑΣ εντοπίζετε το μάθημα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΒΣ0111-2)» και επιλέγετε το πλαίσιο επιλογής (checkbox) που υπάρχει αριστερά από το τίτλο του μαθήματος στη στήλη «Εγγραφή» για να εγγραφείτε στο μάθημα.

Την παραπάνω διαδικασία εγγραφής στο μάθημα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΒΣ0111-2)» την πραγματοποιείτε μια και μόνο φορά για να εγγραφείτε στο μάθημα στο Open eClass (δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε κάθε φορά που θα εισέρχεστε στο Open eClass).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΒΣ0111-2)» (https://openeclass2.uom.gr/courses/BSO144/) είναι πλέον διαθέσιμο στα «Μαθήματά» σας στο Open eClass. Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του μαθήματος (π.χ. έγγραφα, ανακοινώσεις, κλπ), επιλέγετε στο αριστερό μενού: «Επιλογές Χρήστη» -> «Τα μαθήματά μου» (https://openeclass2.uom.gr/main/my_courses.php) και στη συνέχεια επιλέγετε το σύνδεσμο του μαθήματος.

Την ημέρα της εξέτασης θα είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Ασκήσεις», όπου θα είναι διαθέσιμη η Άσκηση που θα εξεταστείτε στις εξετάσεις.

 

3. Εξεταστέα ύλη:

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνειόλες τις διαλέξεις και όλες τις ασκήσεις των φροντιστηριακών σεμιναρίων, καθώς και τα σχετικά κεφάλαια των βιβλίων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή του μαθήματος στο Compus (http://compus.uom.gr/BAL173/index.php).

Αναλυτικά:

- Εισαγωγή (Διάλεξη 1)

- Ανάλυση Ισορροπίας στα Οικονομικά (Διάλεξη 2)

- Γραμμικά Υποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων (Διάλεξη 3, Διάλεξη 4)

- Συγκριτική Στατική Ανάλυση (Σ.Σ.Α.) και η Έννοια της Παραγώγου (Διάλεξη 5)

- Κανόνες Παραγώγισης και η Χρήση τους στην Σ.Σ.Α. (Διάλεξη 6)

- Συγκριτική Στατική Ανάλυση Υποδειγμάτων των Γενικών Συναρτήσεων (Διάλεξη 7)

- Αριστοποίηση (Διάλεξη 8)

- Εκθετικές και Λογαριθμικές Συναρτήσεις (Διάλεξη 9)

- Ολοκλήρωση (Διάλεξη 10)

 

4. Διαδικασία γραπτής εξέτασης με τη πλατφόρμα Open eClass:

Για την πραγματοποίηση της γραπτής εξέτασης με το Open eClass θα χρησιμοποιηθούν παράλληλα οι πλατφόρμες Open eClass και Google Meet, ως εξής:

         i.            Την ημέρα της εξέτασης, Τρίτη8/9/2020 στις 19.00-21.00, θα συνδεθείτε στο GoogleMeetστο σύνδεσμο:https://meet.google.com/ggy-caui-vgw, για να σας δοθούν τελικές οδηγίες και να επιλυθούν τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία εξέτασης.
Προσοχή: Θα πρέπει να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο Google Meet σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης για να πραγματοποιηθεί τόσο ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας σας στην αρχή, όσο και η επιτήρησή σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

       ii.            Παράλληλα θα συνδεθείτε στο Open eClass, έτσι ώστε όταν ενεργοποιηθεί η Άσκηση της εξέτασης, να μπορέσετε να ξεκινήσετε να εξετάζεστε. Όταν θα ξεκινήσει η εξέταση με το Open eClass δε θα υπάρχει πλέον καμία επικοινωνία με τα μικρόφωνα στο Google Meet (για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι), παρά μόνο μέσω του chat του Google Meet, έτσι ώστε να επιλυθούν τυχόν απορίες σας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

      iii.            Όταν ολοκληρώσετε την εξέτασή σας και υποβάλετε τις απαντήσεις σας στην Άσκηση της εξέτασης στο Open eClass, θα συνεχίσετε να είστε συνδεδεμένοι στο Google Meet, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές, οπότε και θα ενημερωθείτε για να αποχωρήσετε και από τις 2 πλατφόρμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν τυχόν κλείσετε τον browser σας (π.χ. Chrome, Firefox, κ.λ.π.), θα χάσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στην εξέταση.

Να είστε προσεκτικοί γιατί δε θα υπάρχει δυνατότητα να εξεταστείτε 2η φορά.

 

Χάρρυ Παπαπανάγος

Βαγγέλης Δάνης

23.08.2020