Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση


Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-19 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της Αυτοδιοίκησης,  Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές που ενσωματώνουν τις έννοιες της αειφορίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας, τα βασικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14000, τις τεχνικές σύνταξης εκθέσεων αειφορίας, τους δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και τα διεθνή πρότυπα υπολογισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.