Διοίκηση Φαρμακείων


Διοίκηση Φαρμακείων

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-19 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού φαρμακείου, τις στρατηγικές προβολής προϊόντων φαρμακείου, τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, τις αρχές διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους σε ένα φαρμακείο καθώς και τις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης, της τιμολογιακής πολιτικής και της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Λήψη Αρχείων / Downloads