Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)


Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-30 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
  • Πτυχιούχους
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος έιναι

  • Εισαγωγή του σπουδαστή στις Αρχές και της Λογιστικής
  • Εκμάθηση λογιστικών τεχνικών και στην τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης
  • Παρουσίαση των λογαριασμών, του ημερολογίου και χρήσης των λογιστικών καταστάσεων
  • Ενημέρωση σε τεχνικές βασισμένες στα Ελληνικά και Λογιστικά πρότυπα