Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική


Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-30 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
 • Πτυχιούχους
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών σε θέματα υπολογισμού κόστους
 • Ανάπτυξη διαφάνειας λογιστικών υπολογισμών
 • Ορθολογική αξιοποίηση πόρων, μισθών, εσόδων και εξόδων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένετε να επιτευχθεούν:

 • Κατανόηση των σύγχρονων στρατηγικών κόστους
 • Καλύτερος υπολογισμός του κόστους, της τιμής αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση επαγγελματισμού στην διαδικασία της τιμολόγησης των αγαθών/υπηρεσιών
 • Βελτίωση της διαχείρισης εξόδων και εσόδων
 • Αναγνώριση από επαγγελματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων της έννοιας του κρυφού κόστους (κόστος όχι εύκολα αντιληπτό λόγω της καθημερινής τριβής με την αγορά)