Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ημερομηνία Έναρξης
2020-09-21 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-06-25 00:00:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς ατόμων με παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, γιατρούς και παιδιάτρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε ΕΕΕΚ και σε ΚΕΣΥ