Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από ΕΟΠΠΕΠ


Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από ΕΟΠΠΕΠ

Ημερομηνία Έναρξης
2020-09-09 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-02-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς α’/βμιας και β’/βμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε Πανεπιστήμια και γενικά σε όποιον έχει σοβαρό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων (αρχές, θεωρίες, ιστορική εξέλιξη, εκπαιδευτική πολιτική, διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, χρήση εποπτικών μέσων και διαχείριση χώρου διδασκαλίας).
  • Η ολοκληρωμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με ιδιαίτερη εστίαση στον σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.