Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού


Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-01 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδί ή παιδιά με αυτισμό και σε
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
· Η εκπαίδευση και εξειδίκευση επαγγελματικών και γονέων για
· ψυχολογική στήριξη των γονέων, η απομυθοποίηση όρων σχετικών με τον αυτισμό, συμπεριφορών του φάσματος του αυτισμού · Δημιουργία δικτύου γονέων για αλληλοϋποστήριξη

· Ενημέρωση και καλλιέργεια δεξιοτήτων στους γονείς ώστε να παρατηρούν συστηματικά τα παιδιά τους, να καταγράφουν, να αξιολογούν

· Παρουσίαση προγράμματος για την εκπαίδευση γονέων ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές
τους σε πέντε τομείς α) κοινωνικοποίηση, β) κινητικές δεξιότητες, γ) γλωσσική ανάπτυξη, δ) αντιληπτικές δεξιότητες και ε) αυτοεξυπηρέτηση.