Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών


Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-01 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια και επαγγελματίες
(ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς,
γιατρούς).