Επαγγελματική συμβουλευτική & ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία & λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων


Επαγγελματική συμβουλευτική & ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία & λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-20 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-08-25 00:00:00

Επιθυμείς …

 • να αποκτήσεις πρακτικές γνώσεις και να αναπτύξεις δεξιότητες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (άνεργοι, πρόσφυγες/ μετανάστες, νέοι με ελλιπή προσόντα);
 • να συμμετάσχεις σε μια ξεχωριστή, ποιοτική και βιωματική μαθησιακή διαδικασία;
 • να ενισχύσεις τα προσόντα σου σε έναν περιζήτητο εργασιακό τομέα;

Δήλωσε συμμετοχή στο Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Ένταξη στην Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων»

 • Επιστημονική και Επαγγελματική Επάρκεια Διδασκόντων

Επιστήμονες με εξειδίκευση και πολυετή εργασιακή εμπειρία στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκού υπόβαθρου και επαγγελματικής εμπειρίας αποτελεί εγγύηση για την ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

 • Επάρκεια γνώσεων

Εκπαιδευτικό υλικό που εφοδιάζει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με όλες τις αναγκαίες γνώσεις, ενώ ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται τους/τις οδηγεί να υπερβούν τη στείρα ανάγνωση και να εμπλακούν δημιουργικά στη διαδικασία (δραστηριότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, αξιοποίηση της τέχνης, κ.α.).

 • Διά ζώσης Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής

Διήμερες Δια Ζώσης συναντήσεις, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες ασκούνται με ενεργητικό τρόπο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής, με άμεση ανατροφοδότηση και υποστήριξη.

 • Εκπαιδευτικό Δράμα

Οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν σε μια από τις πιο καινοτόμες βιωματικές μεθόδους παγκοσμίως για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας.

 • Επίκαιρη Θεματολογία

Η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την απασχόληση αποτελεί προτεραιότητα στην ελληνική και διεθνή κοινότητα.

 • Υψηλή ικανοποίηση εκπαιδευομένων (ενδεικτικές δηλώσεις από προηγούμενους Κύκλους υλοποίησης):

«Εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό, μοναδική θεματική σεμιναρίου»

«Σύνδεση της  εκπαιδευτικής θεωρίας με την πράξη, επίτευξη των στόχων του προγράμματος, κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία»

«Οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καταρτισμένοι εκπαιδευτές, εξαιρετικές οι δια ζώσης συναντήσεις»

«Μια εξαιρετική ευκαιρία θεωρητικής κατάρτισης και καλλιέργειας στάσεων και δεξιοτήτων επαγγελματικής συμβουλευτικής για όσους/όσες επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ΑμεΑ και λοιπών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων».

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς
 • συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας
 • ψυχολόγους
 • κοινωνικούς λειτουργούς
 • εκπαιδευτές ενηλίκων
 • υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής και εκπαίδευσης
 • πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων, και

σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρία και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ και ΕΚΟ).

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές στο επιστημονικό πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το πεδίο τόσο στα βασικά του σημεία όσο και κυρίως στην στοχευμένη εφαρμογή των υπηρεσιών του σε άτομα με αναπηρίες και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες/πρόσφυγες, Νέοι σε κίνδυνο κ.ά.).

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/οντες:

 • θα γνωρίζουν το πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο που το διέπει
 • θα κατανοούν τις μεθόδους, τεχνικές και τα εργαλεία και τον τρόπο εφαρμογής τους στις υπηρεσίες για ΑμεΑ και ΕΚΟ
 • θα μπορούν να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής όπως π.χ. ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αυτοαποκάλυψη
 • θα αποδέχονται την ανάγκη για παροχή στοχευμένων υπηρεσιών ΕΣ-ΕΠ σε ΑμεΑ και ΕΚΟ, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των ωφελούμενων ατόμων