Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ


Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ

Ημερομηνία Έναρξης
2020-12-20 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-20 00:00:00

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.