Τεχνικές αναζήτησης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων στα πλαίσια της νέας οικονομίας


Τεχνικές αναζήτησης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων στα πλαίσια της νέας οικονομίας

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-19 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων:

  • στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς
  • ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές όλων των κλάδων
  • ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων
  • ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές, κλπ.

καθώς και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ερευνητικό κλάδο απαιτείται η συλλογή δεδομένων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυσή τους (data science & data analysis) και μέσα από λογισμικό όπως το MS Excel αλλά και την ανοιχτού λογισμικού πανίσχυρη στατιστική γλώσσα R με γραφικό περιβάλλον χρήσης να αρχίζουν κάποιες στατιστικές μελέτες