Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS & Javascript


Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS & Javascript

Ημερομηνία Έναρξης
2020-09-25 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους λυκείου, σπουδαστές, φοιτητές, νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις πληροφορικής.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνολογίες σχεδίασης Ιστοσελίδων (WebDesign). Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να δημιουργούν διαδραστικές Ιστοσελίδες, να διαμορφώνουν την εμφάνισή τους και να επεμβαίνουν σε όλα τα στυλιστικά τους χαρακτηριστικά.