Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress


Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress

Ημερομηνία Έναρξης
2020-09-25 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες που επιθυμούν να μάθουν να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται επαγγελματικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας ανάπτυξης ιστοσελίδων, του WordPress CMS.

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και αρχάριοι καθώς ξεκινά από τις πολύ βασικές αρχές ανάπτυξης ιστοσελίδων και καταλήγει σε πιο προχωρημένα θέματα όπως βελτιστοποίηση SEO της σελίδας και δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει σταδιακά όλες τις λειτουργίες του WordPress από την αρχή μέχρι το τέλος.