Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) εκπροσώπων της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-15

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) εκπροσώπων της Κοσμητείας
της Σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
για την τριετία έως και 31/08/2023
και
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την ανάδειξη πέντε (5) εκπροσώπων της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Προκήρυξη - Πρόσκληση