Ημερίδα Τεχνολογικού Γραμματισμού για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»


Ημερίδα Τεχνολογικού Γραμματισμού για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Ημερομηνία Έναρξης
2020-09-05 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-09-05 00:00:00

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει δωρεάν ημερίδα με τίτλο «Τεχνολογικός Γραμματισμός για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» διάρκειας 4 ωρών η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Η υλοποίησή της ημερίδας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Η ημερίδα απευθύνεται σε  επαγγελματίες της εκπαίδευσης, μειονοτικής, διαπολιτισμικής και οικογενειακής εκπαίδευσης σχολείων και φυλακών, αλλά και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε δράσεις πολιτιστικές για τις εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η ανάγκη για διάχυση και ταχύτητα στην πληροφορία είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.

Στόχος της διαδικτυακής αυτής δράσης είναι η διάχυση του προγράμματος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» που είχε μεγάλη επιτυχία στον πρώτο κύκλο και η βελτιστοποίηση των πρακτικών.

Στόχοι και Παραδοτέα Ημερίδας

 1. Βελτίωση της ποιότητας & αποτελεσματικότητας του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου,
 2. Ενίσχυση & διάχυση του επιστημονικού έργου των επαγγελματιών,
 3. Παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων (Applicationwithaugmentedreality) και εκπαιδευτικής πλατφόρμας μαζικής επιμόρφωσης (MooC),
 4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων Δια Βίου Μάθησης και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με νέες τεχνολογίες,
 5. Παρουσίαση παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για την τυπική, την μη τυπική και την δια βίου εκπαίδευση,
 6. Εφαρμογές ξενάγησης για τις πόλεις (ApplicationswithAugmentedReality – Ενισχυμένης Πραγματικότητας),
 7. Δημιουργία blog ως επαγγελματική ταυτότητα (GoogleBlogger),
 8. Συνεργατικά έγγραφα και προγράμματα για την εκπαίδευση,
 9. Προγράμματα σχεδιασμού, εικονογράφησης και ζωγραφικής στην τάξη,
 10. Εργαστήριο αισθήσεων διαπολιτισμικής (ήχος, μουσική και ράδιο από όλο τον πλανήτη),
 11. Εργαστήριο 3DΤour (Μουσεία, Συλλογές, Κτήρια)–GoogleTourCreator.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ