Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις προσωπικού Εργαστηρίου ΚΕΔΗΔ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως 18 θέσεις προσωπικού σε όλα τα τμήματα του Εργαστηρίου "Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://kedid.org/, ΦΕΚ Β’ 1784/11.05.2020) για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι θέσεις είναι 3-μηνης διάρκειας και είναι μη αμειβόμενες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα τους στο kediduom@gmail.com έως 20 Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, 19.00 - 21.00 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://kedid.org/people/.


Πρόσκληση