Προθεσμία υποβολής περιγραμμάτων έρευνας για Διπλωματική Εργασία


Ως προθεσμία υποβολής των περιγραμμάτων έρευνας για Διπλωματική Εργασία ορίζεται η Κυριακή 27/9/2002. Τα περιγράμματα έρευνας τα αποστέλλετε με email στη Γραμματεία, στο aidasecr@uom.edu.gr .

Περίγραμμα έρευνας μπορούν να υποβάλλουν και όσοι/ες δεν έχουν ακόμη επιτύχει σε 6 μαθήματα, υπό την αίρεση ότι με την ολοκλήρωση της τρέχουσας εξεταστικής θα το έχουν καταφέρει.

Τα περιγράμματα έρευνας θα κριθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίαση της στις 29/9 και όσα εγκριθούν θα προωθηθούν στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική επικύρωση.

Το νέο εξάμηνο (άρα και η εκπόνηση των Διπλωματικών σας εργασιών) ξεκινά στις 5/10/2020. Καλείστε να διαβάσετε τον Κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β1188/7-4-2020) όσον αφορά τη διαδικασία εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ειδικά το άρθρο 5.7.

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/8263/7165-FEK_egkr_anatheor_kanon_aida.pdf

 

Επισυνάπτεται ένα template για το περίγραμμα έρευνας.