ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας για την υποβολή ηλεκτρονικών  αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, θα  παραμείνει ανοικτή έως  και  την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.