Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020


Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

Με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ανάληψη της Πρυτανείας από τις σημερινές Πρυτανικές Αρχές, συντάχθηκε ο Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020.

Ο Απολογισμός της Πρυτανείας είναι αναρτημένος και στην ενότητα "Έντυπο Υλικό του Πανεπιστημίου" στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.