ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ «Παλαιάς Μουσικής και τροπικών μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου»


Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

10.30-11.30 (εξέταση μουσικής αντίληψης)
12.00 - 14.00 (ακροάσεις και συνεντεύξεις)  

στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΠΑΜΑΚ