ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ «Παλαιάς Μουσικής και τροπικών μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου»


Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

10.30-11.30 (εξέταση μουσικής αντίληψης)
12.00 - 14.00 (ακροάσεις και συνεντεύξεις)  

στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΠΑΜΑΚ
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font