Οι Πρυτανικές Αρχές συμμετείχαν στο Thessaloniki Helexpo Forum


Οι Πρυτανικές Αρχές συμμετείχαν στο Thessaloniki Helexpo Forum

«Thessaloniki Helexpo Forum: Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία, Αναζητώντας την Ισορροπία»

Στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, η ΔΕΘ-Helexpo AE διοργάνωσε, φέτος, το Thessaloniki Helexpo Forum (11-20/9/2020), θέτοντας επί τάπητος τα επίκαιρα και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, έλαβε χώρα και το πάνελ με θέμα: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ως ευκαιρία για τις μεγάλες αλλαγές», το οποίο, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (15:00-16:30).

Στο πάνελ, το οποίο επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στις προοπτικές των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα προγράμματα στήριξής τους, συμμετείχαν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης και εκπρόσωποι κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τραπεζών, επιχειρηματικών συνδέσμων, επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τη συνολική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πάνελ στο οποίο συμμετείχε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τις δηλώσεις του στο Press Corner του Forum.

Συνολική συζήτηση

https://www.youtube.com/watch?v=FKZzukp36Jk&t=19s

Δηλώσεις στο Press Corner

https://www.youtube.com/watch?v=KRdDDiV3DKw