ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021


Φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες), που δεν σιτίζονται δωρεάν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο καταβάλλοντας το ποσό των 3,5 € ημερησίως.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να προπληρώνουν εβδομαδιαία κάρτα σίτισης στην τιμή των 16€, καθώς και μηνιαία στην τιμή των 60 €.

Πληροφορίες στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.