Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (20.09.2020)


Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (20.09.2020)

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΦΕΚ Β' 4011/18.9.2020, στο οποίο δημοσιεύθηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών αναφορικά με τον καθορισμό των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

(βλ. επισυναπτόμενα αρχεία)