Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Διαδικτυακή Ορκωμοσία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020


Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, θα διεξαχθεί διαδικτυακά η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

Διαδικασία διαδικτυακής ορκωμοσίας

Στους υποψήφιους πτυχιούχους θα αποσταλούν με email:

  • Αρχείο με τον Όρκο του πτυχιούχου, ο οποίος θα διαβαστεί από τον πρωτεύσαντα
  • Το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας, το οποίο θα πρέπει ο καθένας να υπογράψει και να αποστείλει στη Γραμματεία με email την ίδια ή την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας

Tα στοιχεία του link της διαδικτυακής σύνδεσης θα αποσταλούν σε όλους με email.

Τα έντυπα της ορκωμοσίας (αντίγραφα πτυχίων και παραρτήματα διπλώματος) θα υπογραφούν και στη συνέχεια θα ενημερωθούν οι πτυχιούχοι για την παραλαβή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιος αδυνατεί να συμμετάσχει, ενώ έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, παρακαλείται να ενημερώσει τη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, αποστέλλοντας μήνυμα στο daisecr@uom.edu.gr.