Εισαγωγή Φοιτητών στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 στο Α' Εξάμηνο


Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ αριθμόν 3/23-9-2020 έκτακτη Συνεδρίασή της, ενέκρινε τους επιτυχόντες (με και χωρίς τέλη φοίτησης) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης».