Εγγραφές αλλοδαπών-αλλογενών ακαδ.έτους 2020-2021


Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Καλούνται οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών- Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καθώς και οι επιτυχόντες/-ούσες ακαδ. έτους 2019-2020, να προσέλθουν οι ίδιοι/-ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ημιώροφος γραφείο αρ. 1 , το χρονικό διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 11:00-12:00 μ.μ. μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται αναλυτικά στην αριθμ. Φ.152/ 126892/Α5 / 23-09-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρημ/κής

1. Αίτηση εγγραφής
2. Μία φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
3. Δήλωση Ξένης Γλώσσας

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες/-ουσες, δύνανται να καταθέτουν από 23/9/2020 έως 30/09/2020 τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡ.1
ΕΓΝΑΤΙΑ 156
543 36 Θεσσαλονίκη

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Λογιστικής και Χρημ/κής