Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου ΕΔΙΠ


Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών