Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Διαδικτυακή Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2020


Την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, στις 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί διαδικτυακά η υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών & φοιτητριών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Σύνδεσμος διαδικτυακής συμμετοχής: https://zoom.us/j/92324896530