Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή" ακαδ. έτους 2020-2021 - Πίνακες επιτυχόντων


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των επιτυχόντων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Επιτυχόντες Ειδικής Αγωγής


Επιτυχόντες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

444/1-7-2020

554/6-7-2020

300/19-6-2020

326/19-6-2020

417/30-6-2020

517/3-7-2020

451/1-7-2020

541/6-7-2020

376/25-6-2020

364/24-6-2020

301/19-6-2020

338/19-6-2020

313/19-6-2020

539/6-7-2020

289/18-6-2020

402/30-6-2020

470/1-7-2020

283/11-6-2020

336/19-6-2020

374/25-6-2020

357/24-6-2020

377/25-6-2020

445/1-7-2020

431/1-7-2020

438/1-7-2020

342/19-6-2020

396/30-6-2020

543/6-7-2020

345/19-6-2020

498/3-7-2020

309/19-6-2020

489/3-7-2020

327/19-6-2020

533/6-7-2020

356/24-6-2020

344/19-6-2020

401/30-6-2020

488/3-7-2020

485/3-7-2020

535/6-7-2020

381/5-6-2020

266/2-6-2020

552/6-7-2020

317/19-6-2020

 

269/3-6-2020

 

486/3-7-2020

 

449/1-7-2020

 

531/6-7-2020

 

461/1-7-2020

 

378/25-6-2020

 

287/16-6-2020

 

325/19-6-2020