ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Ανακοινώνονται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα εξής:

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-21, για τους/τις πρωτοετείς φοτητές/τριες του Τμήματος, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, ενώ για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές/τριες, θα ξεκινήσουν στις 5/10/2020.

2) Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/21-9-2020 της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (αριθμ. 3/1-10-2020), η  διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, θα πραγματοποιηθεί με απόσταση, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στις 2/10/2020. 

 

Από τη Γραμματεία