Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (2020-2021)


Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διεξαχθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Γ’ (δεύτερο έτος)  Ε’(τρίτο έτος) και Ζ’ (τέταρτο έτος) εξαμήνων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5/10/2020
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου (πρώτο έτος) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12/10/2020.