Σχέδιο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Σχέδιο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχέδιο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1/4.9.2020 (Β΄ 3707) και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/28.9.2020 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Για την άρτια ενημέρωσή σας παρακαλείσθε όπως διαβάσετε το επισυναπτόμενο αρχείο.