ΠΜΣ "Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων" - Πραγματοποίηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21 με εξ αποστάσεως διδασκαλία


Δυνάμει της υπ. αρ. 132695/Ζ1 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β4383/05.10.2020), η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων στην υπ. αρ. #3/07.10.2020 συνεδρίασή της αποφάσισε όπως όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Αναμένεται η έγκριση της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.