ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές από την Παρασκευή 9/10/2020 και ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 22:00, προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα επιτυχίας σας, πρέπει να συνδεθείτε στη    Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων

η οποία θα είναι διαθέσιμη στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Για τη σύνδεση θα πρέπει να πληκτρολογήσετε:

α) τον οκταψήφιο Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου και
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).